Napisy do filmów

Napisy jest to teksty wyświetlany na filmie, za pomocą którego widz może zrozumieć kwestie dialogowe bez używania ścieżki dźwiękowej. Z napisów korzystają głównie osoby, które mają problem ze słuchem – osoby w pełni niesłyszące lub słabosłyszące. Drugą grupą odbiorców napisów są osoby, które w momencie oglądania nie mogą pozwolić sobie na oglądanie filmu z dźwiękiem.

Napisy do filmów możemy tworzyć za pomocą różnych narzędzi, zaczynając od zwykłego notatnika, po wyspecjalizowane programy do tworzenia napisów. Należy jednak pamiętać, aby spełniały one szereg wymagań, które ułatwiają odbiór potencjalnemu użytkownikowi. Najważniejsze normy i informacje o napisach znajdują się w zapisach WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) oraz FCC (federal communications commission). W standardach tych opisane są takie kwestie jak ilość znaków na sekundę, ilość wierszy, wielkość, font, kontrast, miejsce wyświetlania napisów.

Napisy w Social Media

Potencjał w napisach zauważyli właściciele największych portali w mediach społecznościowych – Facebook, YouTube. Według danych statystycznych 85% materiałów wideo w mediach społecznościowych odtwarzana jest bez dźwięku. Chcąc przekazać informacje takim użytkownikom, postanowili wprowadzić trend dodawania napisów do filmów. Dzięki nim twórcy/reklamodawcy mogli poszerzyć grupę odbiorców, a ich materiały mogły dotrzeć ku nowym odbiorcom. Dodatkowo 70% społeczeństwa to wzrokowcy, więc pojawienie się napisów w filmie przyciąga wzrok i zdecydowanie zwiększa zrozumienie tekstu oraz pomaga lepiej zapamiętywać informacje.

Po prawej stronie została przedstawiona kampania promocyjna na Facebook’u. Na czerwono zaznaczony został symbol wyciszenia dźwięku oraz napisy w filmie.

Kampania promocyjna na facebooku. Na czerwono zaznaczony został symbol wyciszenia dźwięku oraz napisy w filmie.

Rodzaje napisów

Napisy możemy podzielić na dwie grupy: otwarte oraz zamknięte.

Napisy otwarte (OC – Open Caption) – charakteryzują się tym, że są wtopione w film. Nie dają możliwości wyłączenia napisów ani modyfikacji ze strony użytkownika. Tworzenie takich napisów jest czasochłonne, ponieważ dodaje je się za pomocą programu do edycji filmów. Również edycja jest wymagająca, musimy mieć dostęp do filmu źródłowego aby zmienić napisy. Zaletą takich napisów jest to, że są kompatybilne z każdym urządzeniem odtwarzającym filmy, co sprawia że napisy otwarte jesteśmy w stanie odtworzyć na każdym urządzeniu, które może odtworzyć film.

Napisy zamknięte (CC- Closed Caption) – charakteryzują się tym, że są one wyświetlane przez odtwarzacz, z którego korzystamy na podstawie pliku tekstowego z rozszerzeniem najczęściej .srt, który zawiera tekst oraz czas, w którym, powinien być wyświetlony. Najważniejszą cechą napisów zamkniętych jest to, że użytkownik może je włączyć lub wyłączyć – oglądający nie ma z góry narzuconych napisów tak jak w przypadku napisów otwartych. Ponadto oglądający może w łatwy i szybki sposób dowolnie modyfikować napisy, wybierając: font, wielkość, kontrast. Kolejną zaletą jest to, że możemy wybrać interesujący nas język, jeżeli osoba publikująca film dodała napisy w wielu językach. Edycja napisów jest banalnie prosta i nie zabiera tyle czasu co w napisach otwartych, gdyż wystarczy edytować plik tekstowy. Napisy zamknięte mają szereg istotnych zalet, jednakże mają jedną wadę, mogą być odtwarzane tylko na odtwarzaczach obsługujących napisy zamknięte np. Windows Media Player, VLC.

Na poniższej tabeli zebraliśmy najważniejsze cechy dla dwóch grup napisów.

CECHA NAPISY OTWARTE NAPISY ZAMKNIĘTE
Edycja Poprawa jest czasochłonna, wymaga dostępu do filmów źródłowych i ponownego montażu. Łatwe wprowadzanie poprawek. Używany jest mały plik tekstowy służący do edycji
Personalizacja Brak możliwości personalizacji, napisy wbudowane w film. Użytkownik może dostosować czcionkę, wielkość fontu, kontrast
Zakres i język Jeden możliwy zakres napisów, jeden język. Zmiany języka i zakresu napisów w playerze,
zależne od użytkownika.
Czytelność

Niska czytelność w przypadku:

  • małej prędkości łącza lub zasięgu sieciowego
  • niskiej rozdzielczości
  • niskiej jakości filmu
Pełna czytelność niezależnie od prędkości łącza.
Napisy renderowane są przez odtwarzacz, zawsze ostre i czytelne.
Kompatybilność Kompatybilne z każdym urządzeniem odtwarzającym filmy Kompatybilne tylko z odtwarzaczami obsługującymi napisy zamknięte

Personalizacja.

Użytkownicy napisów zamkniętych mają zróżnicowane potrzeby, więc dobrą praktyką jest umożliwienie użytkownikowi dostosowania napisów do jego indywidualnych potrzeb. Dzięki takiemu rozwiązaniu osoby ze słabszym wzrokiem, osoby starsze mogą dostosować swoje napisy, na przykład poprzez zwiększenie rozmiaru czcionki lub zmianę koloru na bardziej kontrastowy, a osoby słyszące, które korzystają z napisów jako wsparcie w zrozumieniu treści mogą je zmniejszyć lub ustawić przezroczystość.

Możliwości personalizacji w playerze YouTube

Przykładowy odtwarzacz (youtube) z możliwością personalizacji czcionki.

Personalizacja czy stabilność?

Ze względu na możliwość personalizacji czcionki napisy zamknięte uważane są za branżowy standard. Powstały szczegółowe wytyczne do tworzenia napisów dla osób głuchych i niedosłyszących.

Mimo to napisy otwarte nadal znajdują swoje zastosowanie w przypadkach, gdy chcemy odtworzyć film z napisami na odtwarzaczu, który nie obsługuje napisów zamkniętych.

Standardy międzynarodowe i Polskie.

Szczegółowe standardy tworzenia napisów ustalone są w prawie FCC (Federal Communications Commission) w Stanach Zjednoczonych. Wyznaczają rygorystyczne zasady określające odtwarzacz, czcionkę, ilość znaków, wersów i tempo tekstu.

Od 20 września 2019 roku w Polsce obowiązuje Ustawa o Dostępności która wskazuje na konieczność korzystania z napisów w przypadku podmiotów publicznych.

W europie wytyczne do poprawienia dostępności w internecie określa WCAG (Web Content Accessibility Guide). Zawiera on wskazówki i normy dotyczące stron internetowych i materiału, w tym także napisów do filmów.

Wskazuje on między innymi jakie możliwości personalizacji powinien mieć użytkownik napisów:

Napisy zwykłeNapis dla osoby słabo widzącej

Wiele języków i napisy rozszerzone [CC].

Dzięki zastosowaniu napisów zamkniętych możemy stworzyć tłumaczenie na dowolną ilość języków, do wyboru w odtwarzaczu. Udostępniamy w ten sposób materiał widowni międzynarodowej.

Netflix - zmiana języka i zakresu

Przykładowy odtwarzacz (netflix) z możliwością wyboru języka i zakresu napisów.

Standardowe napisy wyświetlają tylko dialogi, lecz do pełnego zrozumienia kontekstu przez osobę z wadami narządu słuchu potrzebne są także opisy wszystkich dźwięków słyszanych w tle ścieżki dźwiękowej.

Należy więc zapewnić użytkownikowi możliwość zmiany (rozszerzenia) zakresu napisów o dźwięki tła, które zapisujemy w nawiasach kwadratowych.

4 cechy poprawnych napisów dla niesłyszących

  • DOKŁADNOŚĆ. Napisy powinny wyświetlać każde wypowiedziane słowo.

  • SYNCHRONICZNOŚĆ. Napisy powinny pojawiać się w tym samym czasie co wypowiedź i wyświetlać się wystarczająco długo dla komfortu czytania.

  • KONSEKWENTNOŚĆ. Napisy powinny być w filmie lub transmisji od początku do końca.

  • POPRAWNE UMIEJSCOWIENIE. Napisy nie mogą zasłaniać istotnych elementów obrazu.

Podsumowanie.

Napisy do wideo w internecie są cennym narzędziem dla Twórcy. Udostępniają jego filmy dla znacznie większego grona odbiorców, stwarzają równe warunki dla osób niepełnosprawnych i otwierają nowe możliwości marketingowe w social mediach. Instytucje na całym świecie dążą do zwiększenia dostępności treści w internecie, więc zastosowanie takich napisów zdecydowanie uatrakcyjnia materiał dla potencjalnych partnerów biznesowych.

Ze względu na zróżnicowane potrzeby użytkowników napisów stworzenie odpowiednich napisów podlegającym wszystkim obowiązującym standardom może być nie lada wyzwaniem. Dlatego zachęcamy do zagłębiania wiedzy na temat napisów do wideo i zapraszamy do współpracy.

W razie dalszych pytań zapraszamy do przeczytania FAQ i do kontaktu.