Napisy do filmów w internecie

Napisy metodą na dostępność.

Napisy do filmów są tekstem wyświetlanym na filmie lub transmisji dzięki którym użytkownik może w pełni doświadczyć treści filmu bez używania ścieżki dźwiękowej.

Poprzez dodanie napisów do filmu lub transmisji na żywo zwiększamy jego dostępność i tym samym swoje potencjalne grono odbiorców o wszystkie osoby z wadami narządu słuchu. Dzięki dokładnej znajomości standardów WCAG2, FCC oraz innych standardów branżowych możemy dostosować napisy tak, by jak najbardziej ułatwić niepełnosprawnemu użytkownikowi pełne zrozumienie treści.

Zwiększ swoje grono odbiorców!

Według danych statystycznych 85% materiałów wideo w mediach społecznościowych (jak facebook, instagram) odtwarzana jest bez dźwięku. W takim przypadku napisy na żywo stają się jedynym sposobem na przekazanie treści która znajduje się w wyciszonej ścieżce dźwiękowej (przykład po prawej stronie).

Dzięki napisom możemy dotrzeć do większości użytkowników mediów społecznościowych i skupić ich uwagę na treści.

70% społeczeństwa to wzrokowcy, więc pojawienie się napisów w filmie przyciąga wzrok i zdecydowanie zwiększa zrozumienie tekstu oraz pomaga lepiej zapamiętywać informacje.

Kampania promocyjna na facebooku. Na czerwono zaznaczony został symbol wyciszenia dźwięku oraz napisy w filmie.

Kampania promocyjna na facebooku. Na czerwono zaznaczony został symbol wyciszenia dźwięku oraz napisy w filmie.

Napisy otwarte czy zamknięte?

Napisy otwarte są „wtopione” w film lub transmisje, są częścią obrazu. Nie dają możliwości wyłączenia napisów ani modyfikacji ze strony użytkownika.

Napisy zamknięte wyświetlane są przed odtwarzacz z którego korzystamy na podstawie małego pliku tekstowego który zawiera tekst, czas i miejsce w którym powinny być wyświetlane. Użytkownik może wyłączyć, włączyć i dostosować napisy według indywidualnych potrzeb.

Cechy te niosą za sobą szereg wad i zalet. Zależnie od wybranego zastosowania napisów należy zdecydować czy napisy do filmu powinny być otwarte czy zamknięte.

Poniższa tabela przedstawia główne różnice między napisami otwartymi a zamkniętymi.

CECHA NAPISY OTWARTE NAPISY ZAMKNIĘTE
Edycja Poprawa jest czasochłonna, wymaga dostępu do filmów źródłowych i ponownego montażu. Łatwe wprowadzanie poprawek. Używany jest mały plik tekstowy służący do edycji
Personalizacja Brak możliwości personalizacji, napisy wbudowane w film. Użytkownik może dostosować czcionkę, wielkość fontu, kontrast
Zakres i język Jeden możliwy zakres napisów, jeden język. Zmiany języka i zakresu napisów w playerze,
zależne od użytkownika.
Czytelność

Niska czytelność w przypadku:

  • małej prędkości łącza lub zasięgu sieciowego
  • niskiej rozdzielczości
  • niskiej jakości filmu
Pełna czytelność niezależnie od prędkości łącza.
Napisy renderowane są przez odtwarzacz, zawsze ostre i czytelne.
Kompatybilność Kompatybilne z każdym urządzeniem odtwarzającym filmy Kompatybilne tylko z odtwarzaczami obsługującymi napisy zamknięte

Personalizacja.

Użytkownicy napisów otwartych mają zróżnicowane potrzeby, więc dobrą praktyką jest umożliwienie użytkownikowi dostosowania napisów do jego indywidualnych potrzeb. Dzięki takiemu rozwiązaniu osoby ze słabszym wzrokiem, osoby starsze mogą dostosować swoje napisy, na przykład poprzez zwiększenie rozmiaru czcionki lub zmianę koloru na bardziej kontrastowy, a osoby słyszące, które korzystają z napisów jako wsparcie w zrozumieniu treści mogą je zmniejszyć lub ustawić przezroczystość.

Możliwości personalizacji w playerze YouTube

Przykładowy odtwarzacz (youtube) z możliwością personalizacji czcionki.

Personalizacja czy stabilność?

Ze względu na możliwość personalizacji czcionki napisy zamknięte uważane są za branżowy standard. Powstały szczegółowe wytyczne do tworzenia napisów dla osób głuchych i niedosłyszących.

Mimo to napisy otwarte nadal znajdują swoje zastosowanie w przypadkach, gdy chcemy odtworzyć film z napisami na odtwarzaczu, który nie obsługuje napisów zamkniętych.

Standardy międzynarodowe i Polskie.

Szczegółowe standardy tworzenia napisów ustalone są w prawie FCC (Federal Communications Commission) w Stanach Zjednoczonych. Wyznaczają rygorystyczne zasady określające odtwarzacz, czcionkę, ilość znaków, wersów i tempo tekstu.

Od 20 września 2019 roku w Polsce obowiązuje Ustawa o Dostępności która wskazuje na konieczność korzystania z napisów w przypadku podmiotów publicznych.

W europie wytyczne do poprawienia dostępności w internecie określa WCAG (Web Content Accessibility Guide). Zawiera on wskazówki i normy dotyczące stron internetowych i materiału, w tym także napisów do filmów.

Wskazuje on między innymi jakie możliwości personalizacji powinien mieć użytkownik napisów:

Napisy zwykłeNapis dla osoby słabo widzącej

Wiele języków i napisy rozszerzone [CC].

Dzięki zastosowaniu napisów zamkniętych możemy stworzyć tłumaczenie na dowolną ilość języków, do wyboru w odtwarzaczu. Udostępniamy w ten sposób materiał widowni międzynarodowej.

Netflix - zmiana języka i zakresu

Przykładowy odtwarzacz (netflix) z możliwością wyboru języka i zakresu napisów.

Standardowe napisy wyświetlają tylko dialogi, lecz do pełnego zrozumienia kontekstu przez osobę z wadami narządu słuchu potrzebne są także opisy wszystkich dźwięków słyszanych w tle ścieżki dźwiękowej.

Należy więc zapewnić użytkownikowi możliwość zmiany (rozszerzenia) zakresu napisów o dźwięki tła, które zapisujemy w nawiasach kwadratowych.

4 cechy poprawnych napisów dla niesłyszących

  • DOKŁADNOŚĆ. Napisy powinny wyświetlać każde wypowiedziane słowo.

  • SYNCHRONICZNOŚĆ. Napisy powinny pojawiać się w tym samym czasie co wypowiedź i wyświetlać się wystarczająco długo dla komfortu czytania.

  • KONSEKWENTNOŚĆ. Napisy powinny być w filmie lub transmisji od początku do końca.

  • POPRAWNE UMIEJSCOWIENIE. Napisy nie mogą zasłaniać istotnych elementów obrazu.

Podsumowanie.

Napisy do wideo w internecie są cennym narzędziem dla Twórcy. Udostępniają jego filmy dla znacznie większego grona odbiorców, stwarzają równe warunki dla osób niepełnosprawnych i otwierają nowe możliwości marketingowe w social mediach. Instytucje na całym świecie dążą do zwiększenia dostępności treści w internecie, więc zastosowanie takich napisów zdecydowanie uatrakcyjnia materiał dla potencjalnych partnerów biznesowych.

Ze względu na zróżnicowane potrzeby użytkowników napisów stworzenie odpowiednich napisów podlegającym wszystkim obowiązującym standardom może być nie lada wyzwaniem. Dlatego zachęcamy do zagłębiania wiedzy na temat napisów do wideo i zapraszamy do współpracy.

W razie dalszych pytań zapraszamy do przeczytania FAQ i do kontaktu.