Automatyczne tłumaczenie napisów

Automatyczne tłumaczenie napisów2024-01-16T14:08:37+01:00

Automatyczne tłumaczenie napisów na inny język

Automatyczne tłumaczenie pozwala na przetłumaczenie napisów w aż 26 językach. Klasyczne tłumaczenie transkryptu jest pozbawione znaczników czasowych co powoduje konieczność synchronizacji tekstu z materiałem wideo. W przypadku naszego rozwiązania wygenerowane
napisy posiadają znaczniki czasu co przyśpiesza dalszą obróbkę napisów.

Standardowe tłumaczenie ofererowane na rynku jest często bardzo drogie. Koszt takiego tłumaczenia w zależności od języka wynosi około 2 000 zł za godzinę materiału. Korzystając z naszego rozwiązania uzyskają Państwo tłumaczenie dużo szybciej, dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji za ułamek ceny standardowego tłumaczenia.

Ważne jest by decydując się na automatyczne tłumaczenie mieć świadomość, że na ostateczną dokładność tłumaczenia ma wpływ jakość pliku źródłowego – Im lepszej jakości napisy tym tłumaczenie będzie dokładniejsze.

multi-language-icon

Tłumaczenie na bazie pliku audio/wideo

Nasza firma w pierwszej kolejności generuje napisy w formacie SRT.. Bazą do tego
są dostarczone przez klienta pliki audio/wideo. W następnej kolejności poddajemy napisy tłumaczeniu automatycznemu. Finalnie klient otrzymuje napisy w języku polskim
oraz napisy przetłumaczone.

Zalecamy by korzystając z tej formy współpracy wybrać najpierw napisy z moderacją przez człowieka, a następnie skorzystać z usługi automatycznego tłumaczenia. Pozwoli to wyeliminować wszelkie błędy i niejasności powstałe po automatycznym generowaniu napisów.

Tłumaczenie na bazie napisów dostarczonych przez klienta

Usługę automatycznego tłumaczenia wykonujemy także na napisach dostarczonych do nas przez klienta. W takiej sytuacji klient dostarcza plik zawierający napisy z kodami czasowymi w odpowiednim formacie, dzięki czemu tłumaczenie jest możliwe.

Jesteśmy w stanie przetłumaczyć napisy otrzymane w formatach:

 • SRT.
 • VTT.

Ważne jest, by przesłane napisy były sprawdzone pod kątem wszelkich błędów mogących wpłynąć na tłumaczenie. Mowa tu o zachowaniu logicznej i spójnej struktury zdania wraz z pełną interpunkcją.

Najczęściej zadawane pytania:

Co wpływa na dokładność rozpoznawania mowy2022-08-05T14:47:24+02:00
 1. Zastosowanie dobrej jakości mikrofonów – Mikrofony w urządzeniach typu laptop, PC zapewniają słabą jakość dźwięku.
 2. Odległość mówcy od mikrofonu – Często mówca jest zbyt daleko urządzenia co sprawia, że dźwięk mówcy nie jest w pełni rejestrowany.
 3. Odpowiednie miejsce nagrania – Wyciszone miejsce, w którym mówcy będą mieli zapewnione odpowiednie warunki do pracy.
 4. Dbałość o prawidłowy przebieg dyskusji – Nie wchodzenie sobie w słowo, nie przerywanie, nie przekrzykiwanie się.
 5. W przypadku połączeń zdalnych/konferencji hybrydowych zaleca się, aby mówcy korzystali z słuchawek – Pozwoli to uniknąć pogłosu w nagraniu.
 6. Do rejestracji dźwięku zaleca się korzystanie z profesjonalnego recordera audio i zapis plików w formacie WAV – Zalecane min. 16 kHZ.
Czas oczekiwania na napisy – Od czego zależy?2022-08-05T14:50:26+02:00

W przypadku automatycznego generowania napisów czas realizacji zamówienia wynosi do 24 godzin (wyjątkiem są święta i dni wolne od pracy).

Jeśli chodzi o napisy do wideo z moderacją, czas uzależniony jest od jakości materiału, jego długości oraz dostępności moderatorów.
Średni czas oczekiwania na materiał długości 3 godziny wynosi od 2-3 dni. Ostateczny czas szacowany jest indywidualnie.

Czy istniej możliwość wtopienia napisów na stałe do materiału wideo?2022-07-27T13:05:03+02:00

Na życzenie klienta scalamy wygenerowane przez nas napisy z dostarczonym materiałem wideo.

Usługa dodatkowo płatna.

Czy napisy spełniają wymagania wytycznych WCAG 2.1?2022-07-26T15:14:28+02:00

Tak, nasze napisy spełniają w pełni zasady o dostępności cyfrowej dla osób z niepełnosprawnościami.

Czym są napisy zamknięte?2022-07-27T13:16:46+02:00

Napisy zamknięte (CC- Closed Caption) – charakteryzują się tym, że są wyświetlane przez odtwarzacz na podstawie pliku tekstowego z rozszerzeniem najczęściej .srt, który zawiera tekst oraz czas, w którym powinien być wyświetlony.

Najważniejszą cechą napisów zamkniętych jest to, że użytkownik może je włączyć lub wyłączyć – oglądający nie ma z góry narzuconych napisów tak jak w przypadku napisów otwartych.

Ponadto oglądający może w łatwy i szybki sposób dowolnie dostosować wyświetlanie napisów do indywidualnych potrzeb wybierając:

 • Font
 • Kolor
 • Wielkość
 • Kontrast
 • Tło napisów

Napisy zamknięte dają możliwość wyboru języka napisów – Jeden film może posiadać kilka ścieżek językowych napisów.

Ewentualna korekta błędów w napisach jest prosta i nie zabiera tyle czasu co w napisach otwartych, gdyż wystarczy edytować plik tekstowy. W przypadku filmów umieszczonych na platformie YouTube, nie ma potrzeby ponownego przesyłania pliku wideo z wtopionymi napisami.

Moderator napisów – Kim jest i za co odpowiada?2022-07-27T13:31:02+02:00

Moderator napisów jest osobą profesjonalnie zajmującą się korektą napisów do filmów.

Do zadań moderatora należy poprawa błędów powstałych po automatycznym generatorze napisów takich jak:

 • Nazwy własne
 • Powtórzenia
 • Zapis cyfr i liczb

Moderator dokonuje także korekty rozkładu wierszy, by te były jak najbardziej czytelne dla odbiorcy.

Usługa moderowanych napisów zapewnia materiał o 100% dokładności. W przypadku niedostarczenia spersonalizowanego słownika zapis słów specjalistycznych, nazwisk lub słów pochodzących z języków obcych, moderator może zastosować zapis fonetyczny.

Nazwy własne, nazwiska, słownictwo specjalistyczne2022-07-26T14:48:56+02:00

W celu zapewnia jak najdokładniejszego rozpoznawania zalecamy utworzenie glosariusza – spersonalizowanego słownika słów potencjalnie trudnych dla automatycznego generatora napisów. Taki słownik powinien zawierać nazwy firm, nazwiska, nazwy instytucji państwowych, wtrącenia obcojęzyczne itp. Zaleca się również by nazwa słownika była taka sama, jak nazwa przesłanego pliku audio.

Aby stworzyć słownik należy utworzyć plik TXT. (np. notatnik) a następnie wprowadzić wyrazy oddzielając każdy kolejny nową linią. Poniżej prezentujemy przykładowy zapis:

Kowalski
Liveaffect
PARP
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Obsługiwane formaty plików2022-07-27T13:35:55+02:00

Dowolny format audio i wideo przy czym:

 • Najlepszą jakość uzyskamy nagrywając dźwięk na rekorder audio w formacie WAV.
 • Konwersja MP3, MP4, AAC itp. do formatu WAV nie poprawi jakość nagrania.

Skontaktuj się z Nami

Przygotujemy dla Ciebie odpowiednią ofertę

Przejdź do góry