Ustawa o Dostępności Cyfrowej 201‬9‬

Ministerstwo Cyfryzacji z dniem 4 kwietnia 2019 r.‬ wprowadziło w życie nową ustawę o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. W skrócie ustawa wymaga aby strony internetowe oraz aplikacje mobilne byłby zbudowane w taki sposób aby osoby z niepełnosprawnościami mogły korzystać z nich bez najmniejszego problemu. Wszystkie nowo powstałe materiały oraz te opublikowane po 23 września 2018 r. muszą posiadać rozwiązania ułatwiające ich odbiór. Zamieszczane materiały muszą być zgodne z dokumentem WCAG 2.1, który zawiera w sobie wszystkie najważniejsze informacje na temat dostosowania materiałów dla osób niepełnosprawnych. Ministerstwo wyznaczyło ostateczny termin wprowadzenia zmian na 23 września 2020 r., po tym terminie obowiązuje pełna dostępność multimediów. W tym artykule chcielibyśmy przedstawić szereg informacji na temat materiałów audio-wideo oraz w jaki sposób należy je przygotować aby były możliwe w odbiorze dla wszystkich osób.

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Tabela przedstawiająca elementy stron internetowych które MUSZĄ
 oraz które NIE MUSZĄ być „dostępne”
Elementy które MUSZĄ być dostępne: Elementy które NIE MUSZĄ być dostępne:
Dane kontaktowe Multimedia nadawane na żywo
Narzędzia kontaktowe: formularze, tłumacz języka migowego Materiały opublikowane przed 23 września 2018 r.
Nawigacja Treści od innych podmiotów
Multimedia (Materiały wideo) Niektóre dzieła sztuki
Informacja dotycząca sytuacji kryzysowej Niektóre mapy pod warunkiem alternatywnego dostępu
Dokumenty urzędowe, wzory umów Treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Dostępność materiału audiowizualnego możemy wykonać na kilka sposobów, w zależności dla danego rodzaju niepełnosprawności:
 • Napisy – opisują one dialogi jak i istotne dźwięki – pomocne dla osób słabosłyszących oraz niesłyszących. Napisy możemy podzielić na dwie grupy: otwarte oraz zamknięte. Otwarte charakteryzują się tym, że są wtopione w film. Nie dają możliwości wyłączenia napisów ani modyfikacji ze strony użytkownika. Zamknięte natomiast charakteryzują się tym, że są one wyświetlane przez odtwarzacz na podstawie wcześniej przygotowanego pliku tekstowego. Zaletą napisów zamkniętych jest fakt iż użytkownik może je włączyć lub wyłączyć, a także dostosować ich wygląd do swoich potrzeb. Może modyfikować: font, wielkość, kontrast, co pozwoli mu na pełny odbiór napisów. Z wieloletniego doświadczenia wiemy, że „dobre” napisy to te zamknięte. Oprócz napisów standardowych istnieją również napisy rozszerzone. Wyświetlają one dodatkowo dźwięki występujące w filmie, najczęściej w nawiasach kwadratowych np.: [Brawa], [Krzyk]
 • Audiodeskrypcja – jest to materiał audio, opisujący najważniejsze informacje w filmie – pomocne dla osób słabowidzących oraz niewidomych
 • Tłumacz języka migowego – umieszczenie osoby, która tłumaczy dialogi oraz najważniejsze informacje na język migowy – pomocne dla osób niesłyszących potrafiących posługiwać się tym językiem

Podmioty publiczne, które są objęte ustawą:
 • Organy władzy publicznej w tym organy administracji samorządowej, jednostki samorządu terytorialnego, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały
 • Jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej
 • Uczelnie publiczne i Polska Akademia Nauk
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych, Narodowy Fundusz Zdrowia, Narodowy Bank Polski, Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Urząd Dozoru Technicznego, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Polskie Centrum Akredytacji, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Materiały, które muszą zostać dostosowane:
 • Filmy promocyjne
 • Filmy instruktażowe
 • Reportaże

 • Transmisje z wydarzeń
 • Sesje Rad Miasta

Obowiązki oraz kary

Jednostki publiczne są zobligowane do dostosowania swoich materiałów do 23 września 2020 roku. Po tym terminie Ministerstwo zacznie przeprowadzać szereg monitoringów mających na celu sprawdzenie stopnia dostosowania stron i aplikacji. Za brak wdrożenia zmian oraz niewprowadzanie zmian po odbytym audycie przewidziane są kary w wysokości od 5 do 10 tys. złotych.

Usługa dostosowania materiałów audio-wideo

Oferujemy profesjonalną pomoc w dostosowaniu materiałów do wymagań nałożonych przez ustawę o dostępności.

W swojej ofercie posiadamy:

 • Napisy – tworzymy napisy do wszelkich materiałów wideo, posiadając wieloletnie doświadczenie w ich tworzeniu zapewniamy napisy najwyższej jakości, które idealnie opisują dialogi oraz są zsynchronizowane ze ścieżką audio
 • Transkrypcja – sporządzamy transkrypcje z nagrań, dzięki niej wszystkie dialogi zostaną przelane na papier
 • Transkrypcja interaktywna z wideo – jest to rodzaj transkrypcji połączonej z materiałem wideo, to usługa dzięki, której nie będziesz musiał już więcej szukać odpowiedniego fragmentu nagrania względem transkrypcji
 • Audiodeskrypcja – dodajemy dodatkową ścieżkę audio do filmów, w której lektor opisuje wszystkie najważniejsze rzeczy, które dzieją się w materiale. Tworząc audiodeskrypcję współpracujemy z osobami, które tworzą profesjonalne teksty lektorskie dostosowane do potrzeb osób niewidzących
 • Tłumacz języka migowego – dodajemy do materiałów tłumacza, który opisuje dialogi, w swojej bazie posiadamy najwyższej jakości tłumaczy z certyfikatami, którzy pracują przy największych produkcjach telewizyjnych

Skontaktuj się z Nami

Przygotujemy dla Ciebie odpowiednią ofertę